„К2 Подови настилки“ провежда политика за равномерно и балансирано разпределение на търговци и дистрибутори във всички градове на България.
Мрежата ни от складови бази със стоки в наличност позволява на нашата компания да обхване и обезпечи голям пазар. Инвестициите ни в логистика и транспорт ни позволяват да дадем сервиз на високо ниво и да гарантираме ежеседмични доставки до града, в който са Вашите обекти.

Попълнете бланката, за да направите запитване за стартиране на съвместна партньорска дейност.