Soho 1 | Basic 2.7mm, 0.15mm

Soho 1  2.7mm / 0.15 mm

Ширини в наличност:  3.50м