PRIUS 39

Характеристики на мокет Prius:

– Екологичност и безопасност;

– Основа от Feltbac Comfortex Plus;

Издръжливост и добра износоустойчивост;

– Добра звуко и топлоизолация;

– Възможност за полагане върху топъл под;

– Дълъг експлоатационен период

Ширина на ролката: 4.00 м