Manila 2 | Basic 2.7mm, 0.15mm (Копие)

Manila 2  2.7mm / 0.15 mm

Ширини в наличност:  2.00м; 3.50м; 4.00м