CUBU HAMBURGER STYLE 80

Перваз в класически стил.

– HDF сърцевина безпроблемно затворена в безцветна, устойчива на употреба полибленд на база PP / TPE, с две меки уплътнения  (стена и под)
– Издръжлив и устойчив на климатични промени
– Класически, безвременен дизайн за универсална употреба

Производител: DÖLLKEN