Brent 2 2.7mm / 0.2mm

Brent 2   2.7mm 0.2mm

Релефна структура синхронизирана с шарката на дървото

Ширини в наличност: 2.00м ; 3.50м ; 4.00м