Yeah!

Специализирани хомогенни настилки

IQ Тоro SC е хомогенна, устойчива, постоянно разпръскваща статичното електричество подова настилка. Произведена е според последните технология и с iQ PUR за отлична устойчивост на износване и свойства на почистване.

Изпразването на електро-статичен заряд може да е сериозен проблем в чувствителни помещения, като операционни, компютърни зали и в електронните индустрии. Изборът на подова настилка е важна част от ефективната система за контрол на Аварийното Спиране на Производството. Tarkett разработи iQ Тоro SC за по-високи изисквания за статична проводимост.Области на приложение за IQ Торо SC включват електрониката и нефтохимическата промишленост, операционни зали, компютърни стаи, чисти стаи и подобни райони.

– iQ PUR за издръжливост и лесна поддръжка
– Най-ефикасните разходи по време на жизнения цикъл на пазара
– iQ уникални само-възстановяващи се свойства
– VOC емисии под количествено ниво и не съдържащ фталати
– 100% рециклируем
– Антистатична