Soho 1 | Corona 2.7mm, 0.15mm

 

Soho 1  2.7mm, 0.15mm

Ширини на ролката в наличност:  2.00м; 2.50м; 4.00м